Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

Ana Sayfa

İlkelerimiz

 

Tekim, kurumsal yapılanmasından önce vazgeçilmez ilkelerini belirlemiş bir kuruluştur. Aşağıda verilen ilkelerimiz, tüm çalışmalarımız için geçerlidir. Bu ilkeleri, uzun vadeli ve başarılı işbirliklerinin temeli olarak görüyoruz.

Yetkinlik
En önemli ilkemiz, uzmanlık alanımıza giren konulara tam hakimiyet ve üst
düzeyde yetkinliktir. Bu amaçla bilgi ve becerilerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için çalışıyoruz.

Özgünlük
Bilgi ve tecrübeyle şekillenmiş özgün modellere dayalı çözümler geliştirdik. Size başkalarının sözlerini değil, kendi sentezlerimizi sunuyoruz. Amacımız bilgiçlikle ünlenmek değil, bilgelikle yararlı olmaktır.

Mükemmellik
Yaygın kanının aksine mükemmellik erişilebilir bir hedeftir. Yaptığımız her işte, beklentileri tam anlamıyla karşılamayı ve mükemmeli yakalamayı hedefliyoruz.

Fark Yaratmak
Sahip olduğumuz özgün fikir, bilgi ve becerimizi sizin için fark yaratacak şekilde kullanmayı isteriz. Bizim için başarı ölçütü, stratejik amaçlarınızı gerçekleştirmede size yardımcı olabilmektir.

Değer Yaratmak
Bizim için bir projede görev almak demek, o projede değer yaratan, ana rollerden birini üstlenmek ve sonuçlardan sorumlu olmak demektir. Bunun için teknik ve yönetim risklerinizi paylaşmaya hazırız.

Dürüstlük
İşlerimizi, genel ahlak, iş ve meslek ahlakı, kanun ve hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızdan taviz vermeyiz. Ülkenin ve ulusun çıkarlarına aykırı projeler içinde görev almayız. Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, paydaşlarımızın çıkarları daima kendi çıkarlarımızın önündedir.

Tercih Edilen Olmak
Bu ilkelerimizi çalışmalarımıza sistematik olarak yansıtarak iş başarısını yakalamayı ve uzmanlık alanımıza giren konularda en çok tercih edilen firma olmayı hedefliyoruz.