Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

Ana Sayfa

İşbirliği Modellerimiz

 

Sizlerle çok farklı iş modelleri ile çalışabiliriz. Aşağıda bu iş modelleri kısaca açıklanmıştır. Daha fazla bilgi için:

 

madde işareti

Kurumsal İşbirliği

madde işareti

Proje İşbirliği

madde işareti

Stratejik Ortaklık

madde işareti

Çözüm Ortaklığı

madde işareti

Bireysel Ortaklık

 


 

Kurumsal İşbirliği

Bu modelde TEKİM, işletmenizin bir fonksiyonel birimi gibi hareket eder. Kurumsal işbirliği sözleşmesinin iş tanımı eki bir yıllık bir dönem içinde Tekim ve işletmenizin karşılıklı yapacağı çalışmaları, görev ve sorumlulukları tanımlar. Sözleşme yıllık dönemler halinde yenilenir.

 

Başa Dön


 

Proje İşbirliği

Bu modelde TEKİM, projenizin bir parçası olur ve proje planında kendisi için tanımlanmış iş paketlerinde görev alır. Sözleşme süresi proje süresi ile sınırlıdır.

 

Başa Dön


 

Stratejik Ortaklık

TEKİM'in kendi çekirdek çalışma alanlarına dahil olmayan fonksiyonel alanlarda, bir tek firma ile, ayrıcalıklı bir sözleşmeye dayalı olarak çalışmasıdır. Sözleşme her yıl yenilenir.

 

Başa Dön


 

Çözüm Ortaklığı

TEKİM bazı projelerde, bilgi, teknoloji veya alt yapı gereksinimlerini karşılamak amacıyla diğer firmalarla güç birliğine giderek çözüm ortaklıkları oluşturabilir. Sözleşme süresi proje süresi ile sınırlıdır.

 

Başa Dön


 

Bireysel Ortaklık

Tekim bazı projelerde serbest çalışanlarla (freelancers) işbirliği yapar. Bu durumda proje ile sınırlı bir bireysel ortaklık sözleşmesi yapılır. Sözleşme süresi proje süresi ile sınırlıdır.

 

Başa Dön