Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi

<< Ana Sayfa

Biz Kimiz?

TEKİM, Mayıs 2005’de Ankara merkezli olarak, büyük bölümü savunma sanayiinde olmak üzere, toplam olarak 90 yılı aşan ArGe, mühendislik, sistem mühendisliği, teknoloji ve ürün geliştirme, proje ve işletme yönetimi deneyimine sahip uzmanlar tarafından kurulmuştur. TEKİM uzmanları, 3 Milyon adam*saati aşan ArGe, sistem geliştirme ve işletme geliştirme projesi yönetim deneyimine, büyük çaplı projeler için çok önemli olduğuna inandığımız bilgi birikimine, ispatlanmış yöntem ve araç bilgisine ve uygulama deneyimine sahiptir.

 


Mehmet Zaim
 

Elif Baktır
 

Ayşın
Zaim
 

Mehmet Zaim 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir süre özel sektörde endüstriyel kontrol ürünleri alanında ürün tasarım ve geliştirme mühendisi olarak görev yaptı. 1986 yılında ASELSAN’da ArGe mühendisi olarak göreve başlayan Mehmet Zaim, 1986-2000 yılları arasında çeşitli yeni ürün geliştirme projelerinde tasarım mühendisi, sistem mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalıştı.

 

Mehmet Zaim, 1988-1992 döneminde şef sistem mühendisi, 1992-2000 döneminde proje yöneticisi olarak ArGe’ye dayalı tedarik projelerindeki sistem mühendisliği ve proje yönetim çalışmalarının kurumsallaşmasına katkıda bulundu. Bu dönemde Frekans Atlamalı Askeri Telsiz ailesi projesinin geliştirilmesi ve Pakistan’a teknoloji transferi çalışmalarını yöneten Mehmet Zaim, İnsansız Sistemler Proje Müdürü olarak da Türkiye’de bu alandaki geliştirme programlarının başlatılması çalışmalarında yer aldı.

 

Mehmet Zaim 2000-2004 yılları arasında ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu’nun Planlama ve Bilgi Yönetimi Müdürlüğü’nü yürüttü. Bu dönemde yeniden yapılanma, bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemlerinin yeniden yapılandırılması, stratejik planlama ve teknolojik yeniden yapılanma çalışmaların başlatılmasına önayak oldu.

 

Mehmet Zaim bu görevlerine paralel olarak TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Çalışmaları, 2004 Türkiye İktisat Kongresi Çalışmaları, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmaları, SSM Savunma Sektörü Kurulu Çalışmaları, TOBB Elektronik Sektörü Kurulu Çalışmaları gibi çeşitli sektörel ve bilimsel çalışmalarda da görev aldı. Savunma ve Tedarik isimli kitabın eşyazarlarından olan ve ArGe’ye dayalı tedarik, sistem mühendisliği ve teknoloji edinimi konularında çeşitli makaleleri ve bildirileri olan Mehmet Zaim’in, stratejik yönetim sistemi, süreç olgunluğu, iş süreçleri yapılandırma, optimum tedarik, ekip ve insan kaynakları gibi alanlarda özgün model geliştirme çalışmaları da bulunuyor. Mehmet Zaim, IEEE, PMI, INCOSE, ISACA ve AFCEA üyesidir.

 

2004 yılında ASELSAN’dan ayrılarak TEKİM’i kuran Mehmet Zaim’in çalışma alanları; stratejik yönetim, işletme yönetimi, proje yönetimi, sistem mühendisliği, bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemleridir.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun olan Elif Baktır, 1990’da aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. İş hayatına 1986 yılında öğrenciyken ASELSAN Araştırma ve Geliştirme bölümünde Geçici Teknik Eleman olarak başladı. 1987 yılında mezun olduktan sonra ASELSAN’da ArGe mühendisi olarak profesyonel yaşama geçti. Değişik projelerde ArGe mühendisi ve sistem mühendisi olarak çalıştı.

 

ASELSAN’daki çalışmalarına ara vererek gittiği ABD’de, Portland Eyalet Üniversitesi (PSU, Portland, Oregon), Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü’nde araştırma asistanı olarak görev yaptı. Aynı bölümde Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi konusunda ikinci yüksek lisans çalışmasını 2001’de tamamladı. Sonra Türkiye’ye dönerek çalışma hayatına ASELSAN’da Mühendislik Planlama Müdürü olarak mühendislik tasarım ölçümlerinin ve mühendislik yönetimi tekniklerinin kurumsallaşması konularında devam etti. 2005 yılı temmuz ayında ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Grubu’ndan emekli oldu.

 

2005 yılından bu yana kurucularından olduğu Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi’nde (TEKİM) görev yapan Elif Baktır, bu kapsamda Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İstanbul Sanayi Odası, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Teknokent Şirketleri, Savunma Sanayi Kuruluşları ile birlikte yürütülen çeşitli projelerde danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

 

Bu çalışmalarının yanı sıra Elif Baktır, Kara Harp Okulu Teknoloji Yönetimi Programı kapsamında Teknoloji Yönetimine Giriş ve ArGe Yönetimi yüksek lisans derslerinin verilmesi; Ulusal İnovasyon Girişimi İnsan Kaynakları Çalışma Grubu üyeliği; ODTÜ Teknokent “Yeni fikirler yeni işler “yarışmasında jüri üyeliği, MÜDEK’de Mühendislik Eğitim Programları değerlendiriciliği ve MÜDEK Yönetim Kurulu üyeliği; ODTÜ Mustafa Parlar Araştırma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini yürütmektedir. “Mühendislikte Tasarım” (2006, ODTÜ Mezunlar Derneği ) isimli kitabın editörlüğünü yapan Elif Baktır, “Çocuklar için İnovasyon” (Şirin Elçi ve Lale Tomruk ile birlikte–2008) ve “İnovasyon Araç Kutusu” (Dilek Çetindamar ile birlikte 2010, TÜSİAD Yayınları) kitaplarının eş yazarlarındandır.

 

Elif Baktır’ın uzmanlık alanları; ArGe yönetimi, teknoloji yönetimi, mühendislik yönetimi, yenileşim yönetimi, yeni ürün geliştirme, ekip oluşturma, iletişim ve karar verme, sayısal ekonomi, teknoloji pazarlama, stratejik planlama, proje yönetimi ve sistem mühendisliğidir.

 

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ayşın Zaim, 1985 yılında yazılım denetimli sayısal telefon santralı (PABX) projesi ile aynı bölümden yüksek lisans derecesi aldı. 1983 – 1988 yılları çeşitli özel şirketlerde tasarım mühendisi olarak, mikroişlemci denetimli endüstriyel kontrol cihazları, kısa mesafe modem cihazları gibi ürün geliştirme projelerinde çalıştı; bilgisayar donanım ve yazılım destek gruplarını yönetti. 1988 yılında ASELSAN’da göreve başlayan Ayşın Zaim, 1988 – 1997 yılları arasında Kişisel Bilgisayar Denetimli PABX, Geniş Alan Kaplama Trunk Telsiz Sistemi Merkezleri, ilk Türk GSM Cep Telefonu gibi çeşitli sivil ve profesyonel haberleşme sistemlerinin geliştirilmesinde görev aldı. Bu çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin üyesi olarak 1991 ve 1996 yıllarında, iki kez Mustafa Parlar Vakfı Araştırma ve Teşvik Ödülü alan Ayşın Zaim, 1991-1993 yılları arasında ETSI bünyesindeki DECT standartlarının geliştirilmesi çalışmalarında ASELSAN’ı ve Türkiye’yi temsil etti.

 

1997-2000 yılları arasında ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu’nda askeri telsizler üzerinde çalışan “Taktik Internet Sistemi”nin tasarım ve geliştirilmesinde görev alan Ayşın Zaim, 2000-2005 döneminde, ASELSAN’ın komuta kontrol ve haberleşme sistemi (C4ISR) projeleri ile silah sistemlerine yönelik atış kontrol sistemi projelerinin yazılım alt sistemlerini gerçekleştiren Yazılım Mühendisliği (Komuta Kontrol ve Haberleşme) Müdürlüğü’nü yönetti. Ayşın Zaim bu çalışmalarının yanı sıra, ASELSAN’da 1989 yılında başlayan yazılım yaşam çevrimi süreçlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi çalışmalarında etkin rol aldı ve yazılım mühendisliği süreçlerinin MIL-STD-2167A, MIL-STD-498, ISO/IEC-12207/15288, AQAP-150/160, ISO/IEC-15504 gibi yazılım mühendisliği standartları, LISI, CMM/CMMI yetenek olgunluk modelleri ile TAFIM, DODAF mimari çerçeveleri doğrultusunda kurumsallaştırılmasını, personel yetiştirilmesini ve otomasyon alt yapısının geliştirilmesini sağladı.

 

Ayşın Zaim 2005 yılından bu yana TEKİM’in sanayi kuruluşları, yüksek öğretim ve kamu kurumlarına yönelik eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinde proje ve uygulama danışmanı olarak hizmet vermektedir. TEKİM'in özgün eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi Referans Modeli'nin geliştirilmesinde ve süreçlere dayalı performans yönetim sisteminin tasarlanmasında rol alan Ayşın Zaim, bu kapsamda çeşitli üniversitelerin ve teknoloji transfer ofislerinin bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri ile performans yönetim sistemlerinin modellenmesi, tasarlanması ve kurulumunda danışman yer almıştır.

 

Ayşın Zaim’in bilgi alanları; ArGe ve mühendislik yönetimi, yazılım ve sistem mühendisliği, mimari çerçeveler (DoDAF, TOGAF, EAF, FEAF), bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri, iş süreçleri analiz, modelleme ve otomasyonu, semantik (anlamsal) veri modellemesi ve performans modellemesidir.

 

Diğer Çalışmalar, Yayınlar, Bildiriler, Ödüller, Üyelikler
madde işareti

Tübitak Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Çalışmaları

madde işareti

İzmir İktisat Kongresi Çalışmaları

madde işareti

8 Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmaları

madde işareti

SSM Savunma Sektörü Kurulu Çalışmaşları

madde işareti

TOBB Elektronik Sektörü Kurulu Çalışmaları


madde işareti

Savunma Sistemi Geliştirme Projelerinde Planlama ve İzleme Yöntemlerinin "Maliyet Artı" Modeli Açısından Değerlendirilmesi, SAVTEK 2008, ODTÜ

madde işareti

Yenilikçilik, Teknoloji ve Yeni Ürün Geliştirme Perspektifinden Stratejik Yönetim, KALDER 2006

madde işareti

Ulusal Savunma Sanayii Tabanının Yaygınlaştırılmasında KOBİ’lerin Rolü ve Beklentileri, Savunma Sanayii-KOBİ İşbirliği Konferansı, ssm-TOBB ETU, 2006

madde işareti

Politikalardan Projelere: Savunma Sanayiinde Stratejik Yönetim Sistemi Gereksinimi SAVTEK 2006

madde işareti

Savunma Sanayiinde Yeniden Yapılandırma Çalışmalarına Bakış, Savunma ve Havacılık Dergisi, Nisan 2005

madde işareti

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Bilgi Güvenliği Değerlendirmesi BITED Bilim ve Teknoloji Politikaları Derneği, Şubat 2005

madde işareti

Savunma Sanayii ve Savunma Tedariği, Kara Harp Okulu Semineri, Ekim 2004

madde işareti

Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi ve Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Paneli Bulguları, AFCEA Konferansı, Mayıs 2004

madde işareti

Uluslararası Politikaların Bir Parçası Olarak Savunma Sanayii ve Uluslararası İlişkiler, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Semineri, Kasım 2002

madde işareti

Elektrik/Elektronik Alt Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Savunma Sanayii Müsteşarlığı Semineri, Kasım 2001

madde işareti

Teknolojinin Kurumsallaşması, ASELSAN Dergisi, Temmuz 2001

madde işareti

Teknolojiye Sahip Olmak, ASELSAN Dergisi, Mart 2001

madde işareti

Türk Savunma Sanayii 2023 Vizyonu - Kuvvetli Yönler, Zayıf Yönler Fırsatlar ve Tehditler Savunma Sanayii Müsteşarlığı Semineri, Kasım 2000

madde işareti

Savunma Sanayiinde Millilik Tartışması, ASELSAN Dergisi, Eylül 2000

madde işareti

Türk Savunma Sanayiindeki Gelişmeler, ASELSAN Dergisi, Mayıs 2000

madde işareti

Yeni Türk Savunma Sanayii Stratejisi Çerçevesinde Milli Ana Yüklenici Uygulaması ve Teknoloji Odaklı Tedarik, ASELSAN Dergisi, Mart 2000

madde işareti

National Prime Contractor and Technology Based Acquisition models in New Turkish Defense Industry Policy and Strategy WEAG PanelIII /DDI-SG, Aralık 1999

madde işareti

Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Arasındaki Görev ve Sorumluluk Dağılımının Ulusal Eşgüdüm ve Kaynakların Verimli Kullanımı Açısından Önemi İTÜ Hava-Uzay 1. Ulusal Çalıştayı, Haziran 1999

madde işareti

21. Yüzyıla Girereken Tam Bağımsızlık, Teknolojik Güç ve Savunma Sanayii, ASELSAN Dergisi, Mayıs 1999

madde işareti

Savunma Sanayii ve Tedarik (Eş Yazar)TÜBİTAK Yayını, 1998

madde işareti

İnsansız Araçlar, Uygulamalar, Teknolojiler ve Gelişmeler, AFCEA Konferansı- Nisan 1998

madde işareti

Savunma Sanayiinin Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Altyapısına Etkileri, ASELSAN Dergisi, Eylül 1997

madde işareti

Sistem Geliştirme Sürecinde Teknolojik Ayrıştırmanın ve Risk Kontrolunun Önemi Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Semineri, Haziran 1997

madde işareti

Savunma Sanayiinin Bilimsel ve Teknolojik Boyutu, 1997 EMO Semineri


madde işareti

INCOSE

madde işareti

PMI

madde işareti

ISACA

madde işareti

IEEE

madde işareti

AFCEA

madde işareti

Portland International Center for Engineering and Technology Management (PICMET) Program Committee Üyeliği (2003 - )

madde işareti

Yeni İşler Yeni Fikirler Jüri Üyeliği, 2007 Teknoloji Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 - 2008)

madde işareti

Ulusal İnovasyon Girişimi - İnsan Kaynakları Çalışma Grubu (2006-2007)

madde işareti

ODTÜ Mezunları Derneği Mühendislikte Tasarım Çalışma Grubu (2005-2006)

madde işareti

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2006)

madde işareti

13ncü IFTM (International Forum on Technology Management) Forumu 2005

madde işareti

Proje Ekin, 2005-2006

madde işareti

Eskişehir Seramik Araştırma Merkezi Beyin Fırtınası Çalıştayı, 2004

madde işareti

UNIDO, Technology Foresight for Organizers, 2003

madde işareti

Adana Üniversite Sanayi Araştırma Merkezi Beyin Fırtınası Çalıştay, 2003

madde işareti

Tübitak Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Çalışmaları

madde işareti

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu Çalışmaları


madde işareti

Mühendislikte Tasarım, ODTÜ Mezunları Derneği Yayınları, 2006


madde işareti

Savunma Teknolojileri Yönetim Sistemi Çerçeve Modeli, SAVTEK 2008, ODTÜ

madde işareti

Savunma Sanayii - Kalite - İşbirliği, SSM II. Kalite Kurultayı, 2007, SSM

madde işareti

Yenilikçi Ekip Oluşturma, ODTÜ Teknokent, 2007

madde işareti

Yeni Ürün Geliştirme, Genç Patronlar Yarışıyor, 2006

madde işareti

KOBİ’lerde Yenilikçilik Yönetimi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, 2006

madde işareti

Mühendislik Tasarımında Entelektüel Sermaye, 2. Ulusal Mühendislik Kongresi, 2006

madde işareti

Savunma Sanayii ve Ürün Geliştirme, TurkCadCam, 2006

madde işareti

KOBİ’lerde Yenilikçilik, İstanbul Sanayi Odası, 2006

madde işareti

Savunma Sanayiinde Çift Amaçlı Teknoloji Kullanımı, SAVTEK 2006

madde işareti

Bilgi Ekonomisi Bütünsel Yönetim Modeli Savunma Sanayii Uygulamaları, SAVTEK 2006

madde işareti

Internet Teknolojilerinin Sağladığı Olanaklar: KOBİ'lerde Yenilikçilik, X.INET, 2005

madde işareti

İleri Teknoloji Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi, Sabancı Üniversitesi 2005

madde işareti

Fikirden Ürüne: Firma Ölçeğinde Yenilik Yönetimi, ODTÜ Mezunları Derneği, 2005

madde işareti

Proje Yönetimi, Teknoloji Yönetim Derneği, Ürün Geliştirmenin Olmazsa Olmazları Forumu, Ekim 2002

madde işareti

Kuruluşlar Arası (B2B) E-Ticaret Modeli ve Savunma Sanayiinden Örnekler, AFCEA Konferansı, Kasım 2001

madde işareti

ASELSAN Teknoloji Ekipleri Çalışma Modeli, Teknoloji Yönetim Derneği, Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama Konferansı, Mayıs 2001

madde işareti

Kuruluşlararası e-Ticaret Modeli, Master Tezi, Portland State Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü, Ocak 2001

madde işareti

Bulanık Görüntülerin Restorasyonu, Master Tezi, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Temmuz 1987


madde işareti

ODTÜ Mezunları Derneği

madde işareti

Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Derneği

madde işareti

Teknoloji Yönetim Derneği

madde işareti

Teknorama

madde işareti

TASCA

madde işareti

Omega Rho International Honor Society

madde işareti

AFCEA Türkiye

madde işareti

PICMET

 

 

madde işareti

Yazılım Nitelik Güvencesi 1. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Mart 2003

madde işareti

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) bünyesindeki RES (Radio Equipments & Systems) Grubu Çalışmaları (1991-1993)


madde işareti

Savunma Sanayii Politikalarının Hayata Geçirilmesinde KOBİ'lerin Rolü, SAVTEK 2006

madde işareti

Üniversitelerin Elektronik-Bilgisayar Bölümü Mezunlarının Sanayide Hızla Üretken Hale Getirilmesi için Öneriler, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitimleri 1. Ulusal Sempozyumu, Nisan 2003

madde işareti

K4İKG ve Silah Sistemlerinde Yazılım Çalışmaları ASELSAN Dergisi, Sayı: 65, Mayıs 2002

madde işareti

Yazılımda Standartlar ve Kalite, (Eş Yazar)ASELSAN Dergisi, Sayı: 63, Ekim 2001

madde işareti

Savunma Sanayiinde Yazılım ve Aselsan'ın Yeri, (Eş Yazar) ASELSAN Dergisi, Sayı: 63, Ekim 2001

madde işareti

Taktik İnternet Sistemleri, ASELSAN Dergisi, Sayı: 61, Mart 2001

madde işareti

Komuta Kontrol Yazılımlarında Mimari Modeller, Savunma Sanayii Sempozyumu, SSM 15. yılı, Kasım 2000

madde işareti

On the Way Through Tactical Internet: TI Approach of ASELSAN for the Turkish Land Forces TAFF&AFCEA Türkiye International Seminar on Digital Battlefield, IDEF Eylül 1999

madde işareti

Küresel Bilgi Altyapısı ve Bilgi Otoyolları, ASELSAN Dergisi, Sayı: 43, Ocak 1998

madde işareti

Telsiz İletişim Sistemlerinde Trafik Analizine Genel Bakış, ASELSAN Dergisi, Sayı:24, 1994

madde işareti

SDL Tabanlı/ Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Aracıyla (CASE Tool) geliştiren bir uygulama: AGATTS Yazılımı (Eş Yazar)10. Bilişim Kongresi, İstanbul, 1993.

madde işareti

Using SDL in a Commecially Available Wide Area Coverage Trunking Mobile Radio System Development, (Eş Yazar) 6. SDL Forumu, Darmstadt, 1993

madde işareti

A SPC (Stored Program Controlled) PABX Design & Implementation, H.Ü. E.E. Müh. Böl., Master Tezi, 1985


madde işareti

1996 Mustafa Parlar Vakfı Araştırma ve Teşvik Ödülü (GSM El Terminali Tasarımı ile)

madde işareti

1991 Mustafa Parlar Vakfı Araştırma ve Teşvik Ödülü (Geniş Alan Kaplama Trunk Telsiz Sistemi Tasarımı ile)